Navigácia

Centrálny register evidencie publikačnej a umeleckej činnosti

Vyhľadávanie v záznamoch (roky vykazovania 2007-2012)
Upload súborov (roky vykazovania 2007-2012)

Linky

CREUČ Evidencia umeleckej činnosti
CREUČ - Vyhľadávanie Vyhľadávanie v evidencii umeleckej činnosti
CRZP Centrálny register záverečných prác
Fórum CREPČ / CREUČ

PDF súbory sumárnych výstupov ktoré boli po importe dávok vygenerované systémom CREPČ nájdete v sekcii Výstupy EPC

Vyhradená sekcia CREPČ - spoločná / globálna

Vyhradená sekcia CREPČ - pre komisiu hodnotiteľov

Vyhradené sekcie jednotlivých VVŠ

01ukba Univerzita Komenského v Bratislave
02upjs Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
03pu Prešovská univerzita v Prešove
04ucm Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
05uvlk Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
06ukf Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
07umb Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
08truni Trnavská univerzita v Trnave
09stuba Slovenská technická univerzita v Bratislave
10tuke Technická univerzita v Košiciach
11zu Žilinská univerzita v Žiline
12tuad Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčine
13euba Ekonomická univerzita v Bratislave
14spu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15sldk Technická univerzita vo Zvolene
16vsmu VŠ múzických umení v Bratislave
17vsvu VŠ výtvarných umení v Bratislave
18aku Akadémia umení v Banskej Bystrici
19ku Katolícka univerzita v Ružomberku
20ujs Univerzita J. Selyeho
21aos Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
22sevs Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
23vsm Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
24apz Akadémia Policajného zboru v Bratislave
25pevs Paneurópska vysoká škola v Bratislave
26sva Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave
27vsbm Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
28huajabs Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
29vsemvs Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
30vsmpism Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
31szu Slovenská zdravotnícka univerzita
32dti Vysoká škola DTI
33vsd Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
34guni Vysoká škola Goethe UNI Bratislava
35bisla Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
36amba Akadémia médií Bratislava

Odovzdanie dát prebieha prostredníctvom rozhrania vo Vyhradenej sekcii.

Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE7 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari